ACIS MANAGEMENT CHART FLOW

សាលាអន្តរជាតិ អាស៊ាន កម្ពុជា មាន១២សាខា។ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗ ដូចជា ខេត្តកណ្តាល ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពង់ងស្ពឺ និងខេត្តកំពត ។ ចំពោះគណគ្រប់គ្រងសាលា យើងមាននាយកគ្រប់គ្រងសាខា ទាំងភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស សុទ្ធតែជាគ្រូមានសមត្ថភាព មានការសិក្សាខ្ពស់ តាំងពីថ្នាក់ឧត្តម ដល់ក្រោយឧត្តមសិក្សា។
សាលាថែមទាំងមាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ បច្ចេកទេសបង្រៀនសិស្សឆាប់ចេះ និងថ្្នាក់និទស្សន៍ (Peering Teaching) ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមជានិច្ច។